رزومه طراح حفاظت كاتدي

حميد رضا جيريايي

۱۵ سال سابقه طراحي و ارزيابي سيستمهاي حفاظت كاتدي فداشونده و تزريق جريان، تست و بازرسي

عضو انجمن مهندسين خوردگي آمريكا NACE

داراي گواهينامه CSWIP از TWI انگلستان در زمينه حفاظت كاتدي

طراح سيستم هاي حفاظت كاتدي خطوط لوله خشكي آب و نفت و گاز ، دريايي ،مخازن، اسكله , حفاظت كاتدي بتن مسلح

طراحي حفاظت كاتدي با آندهاي فداشونده براي داخل مخزن، كشتي

آشنا با روشهاي ارزيابي كيفيت پوشش CIPS DCVG CSCAN PCM

بازرسي سيستمهاي حفاظت كاتدي، بازرسي آند هاي سيليكوني چدني آند MMO؛ تست هاي ترانس ركتيفاير

ارزيابي و رفع عيب از سيستمهاي حفاظت كاتدي

اجراي چاه حفاظت كاتدي و بسترهاي سطحي و ريبون كف تانك

مدرس دوره هاي حفاظت كاتديك

مشاور شركت هاي معتبر مجري حفاظت كاتدي

مشاور طراح در شركت هاي پيمانكار حفاظت كاتديك

مسلط به استانداردهاي حفاظت كاتدي IPS_E-TP-820, ISO 15589-1  ISO 15589-2 , API 651 , NACE TM 0108, NACE RP 169 – BS EN 16299,, DNV RP B 401, DNV-RP-F-103-NACE RP-492-NACE -RP-387

فروش تجهيزات حفاظت كاتدي، آند منيزيم، آند روي، آند آلومينيوم، ترانس ركتيفاير، هندي كپ، پودر جوش، پلاريزيشن سل، كابل كاينار PVDF/HMWPE، آند ريبون، كانداكتور بار تيتانيوم، باكس هاي حفاظت كاتدي مثبت و منفي، تست باكس

بازرس كنترل خوردگي و سيستم هاي حفاظت كاتدي

انندازه گيري مقاومت ويژه خاك به روش ۴ پين ونر با دستگاه و ارزيابي خاك، باكتري SRB ، ايجاد بستر موقت و تست گسترش جريان، اندازه گيري PH خاك

برگزاري دوره هاي حفاظت كاتدي در  نوين پارسيان، تعالي شريف، آريا آزمون صنعت، شركتهاي مپنا، OIEC,ODCC، خطوط لوله و مخابرات، موننكو و …

 

تماس ۰۹۱۲۸۹۴۴۸۵۵

jiryaee@yahoo.com

كانال تلگرام حفاظت كاتدي @cathodicprotection