دانلود استانداردهای انگلیسی مهم حفاظت کاتدی

۱-دانلود استاندارد IPS-C-TP-820 در مورد روش اجرای حفاظت کاتدی

دانلود استاندارد c-tp-820 روش اجرای حفاظت کاتدی

 

۲-دانلود استاندارد IPS-M-TP-750 در مورد روش ساخت تجهیزات کاتدی

دانلود استاندارد روش ساخت تجهیزات حفاظت کاتدی ips-m-tp-750

 

۳-دانلود استاندارد حفاظت کاتدی تانک ها API 651 ورژن ۲۰۱۴

دانلود استاندارد حفاظت کاتدی تانک API 651 ورژن ۲۰۱۴

 

۴-دانلود استاندارد حفاظت کاتدی تانک ها NACE-RP-193 VER 2001

استاندارد Nace rp 193 ver 2001 حفاظت کاتدی تانک

 

۵-دانلود استاندارد طراحی حفاظت کاتدی داخل تانکها با آند گالوانیک و فدا شونده NACE RP 196 VERSION 2004

دانلود استاندارد NACE 196 حفاظت کاتدی داخل تانک با آند فدا شونده

 

۶-دانلود استاندارد ISO 15589-1 پارت اول حفاظت کاتدی لوله ها در خشکی ورژن ۲۰۱۵

دانلود استاندارد ISO 15589-1 پارت اول

 

۷-دانلود استاندارد ISO 15589-2 پارت دوم حفاظت کاتدی خط لوله زیر دریا ورژن ۲۰۱۲

دانلود استاندارد ISO 15589-2 پارت ۲

 

۸-دانلود استاندارد طراحی حفاظت کاتدی  DNV RP B 401 ورژن ۲۰۱۰ در مورد طراحی حفاظت کاتدی سازه های دریایی

دانلود استاندارد DNV RP B 401 ورژن ۲۰۱۰

 

۹-دانلود استاندارد DNV RP F 103 ورژن ۲۰۱۰ در خصوص طراحی آند گالوانیک خطوط لوله زیر دریا

دانلود استاندارد DNV RP F 103 ورژن ۲۰۱۰

 

۱۰- دانلود استاندارد  NACE TM 0108 روش تست آند MMO ورژن ۲۰۱۲

استاندارد NACE TM 0108 روش تست آند MMO

 

۱۱-دانلود استاندارد NACE R 0176 حفاظت کاتدی سازه های دریایی و جکتها ورژن ۲۰۱۳

دانلود استاندارد NACE RP 176 سازه های دریایی

 

۱۲-دانلود استاندارد NACE RP 177 ارزیابی و رفع عیب از اثرات جریان AC و صاعقه بر روی خطوط لوله ورژن ۲۰۰۰

دانلود استاندارد NACE RP 177 ورژن ۲۰۰۰

 

۱۳- دانلود استاندارد NACE RP 387 روش تست آندهای فدا شوند آلومینیوم و روی در سازه های دریایی

دانلود استاندارد NACE RP 387 روش تست آندهای گالوانیک دریایی

 

۱۴-دانلود استاندارد NACE RP 492 روش تست آنهای خطوط لوله زیر دریا BRACELET ورژن ۱۹۹۹

دانلود استاندارد NACE RP 492 روش تست آندهای BRACELET

 

۱۵- دانلود استاندارد قابل جستجوی BS 7361 ورژن ۱۹۹۱

دانلود استاندارد حفاظت کاتدی BS 7361

 

۱۶-دانلود استاندارد NACE RP 286 در خصوص  INSULATING و جدا سازی عایقی ورژن ۲۰۰۲

دانلود استاندارد NACE 286

 

۱۷- دانلود استاندارد  ASTM G 57 روش اندازه گیری مقاومت ویژه خاک به روش ۴ پین ونر ورژن ۲۰۱۲

استاندارد ASTM G 57 روش اندازه گیری مقاومت ویژه خاک

 

۱۸- دانلود استاندارد روش ساخت ترانس رکتیفایر  IPS -M-EL-155

استاندارد ساخت ترانس رکتیفایر

 

۱۹-دانلود استاندارد ASTM B 843 ترکیب آندهای منیزیمی

استاندارد آند منیزیمی

 

۲۰- دانلود استاندارد UFC میلیتاری MILITARY در مورد روش طراحی حفاظت کاتدی با ذکر مثال

UFC حفاظت کاتدی

 

جهت مشاهده ۸۰۰ دقيقه  فيلم آموزش فارسي حفاظت كاتدي با محتواي ذيل كليك كنيد

در اين فيلم آموزشي كه تقريبا به مدت ۸۰۰ دقيقه و به صورت فارسي بر اساس مباني Nace سطح ۱و۲و۳ تهيه شده است مباحث مهم در طراحي حفاظت كاتدي آموزش داده مي شود. مباحث عمده:

۱- آشنايي با مباني خوردگي

۲-حفاظت كاتدي چيست

۳-حفاظت كاتدي چگونه كار مي كند

۴- حفاظت كاتدي كجا و كي اجباري است

۵-نقش پوشش ها و ممانعت كننده ها در كنترل خوردگي

۶-انواع روشهاي حفاظت كاتدي تزريق جريان و آند فداشوند و مقايسه مزايا و معايب آنها

۷- معيار پذيرش حفاظت كاتديك و مفاهيم شيفت ۱۰۰ و معيار ۸۵۰

۸- آشنايي با انواع هافسل و الكترود مرجع مس/سولفات مس و نقره كلريد نقره

۹- پتانسيل instant off در حفاظت كاتوديك چيست و چگونه خوانده مي شود

۱۰- روش تست آند هاي فداشونده روي ، منيزيم و آلومينيوم بر اساس استانداردهاي IPS و DNV cathodic protection design

۱۱- معرفي انواع آندهاي سيستم تزريق جريان و آندهاي چدني سيليكوني و آند MMO تيتانيومي

۱۲- روش محاسبه و طراحي سايز و ظرفيت ترانس ركتيفاير

۱۳-روش تست آند MMO بر اساس استاندارد Nace TM 0108

۱۴- معرفي بسترهاي آندي و مقايسه بستر آندي سطحي shallow و بستر چاهي عميق

۱۵-مقايسه بستر آندي چاهي خشك و كك با بستر آندي چاه آبي

۱۶- عكس و فيلمهاي اجرايي از عمليات اجرايي حفاظت كاتدي

۱۷-روش طراحي حفاظت كاتدي تانك و مخازن سوخت و مخازن آب

۱۸-آموزش روش طراحي و محاسبه تعداد آند و ظرفيت ترانس ركتيفاير سيستم تزريق جريان بر اساس آموزهاش Nace

۱۹- روش به دست آوردن دانسيته جريان current density

۲۰- محاسبات و طراحي آند فداشوند روي و منيزيم و تعداد و ابعاد و وزن آندهاي فداشونده

۲۱-محاسبات مقاومت پوشش در حفاظت كاتدي

۲۲-محاسبه ثابت ميرايي ولتاژ و attenuation constant

۲۳-روشهاي رفع تداخل در حفاظت كاتدي و interference mitigation

۲۴- معرفي روشهاي تست خط لوله و پوشش CIPS DCVG چيست

۲۵-معرفي تجهيزات حفاظت كاتدي مانند هندي كپ ، پلاريزيشن سل PCR حفاظت كاتدي كيسينگ و غلاف فلزي، insulating joint و تست كيت عايقي، مفصل و splice kit كابلهاي HMWPE محاسبات افت ولتاژ كابل آشنايي با مفاهيم اسپارك گپ spark gap و جرقه گير، زينك ارتينگ سل و ..

۲۶-استانداردهاي مورد نياز حفاظت كاتدي مانند ISO 15589-1 2 و IPS E TP 820 فارسي و DNV RP B 401 و …..

۲۷-نمونه نقشه هاي اجرايي اتوكد IPS براي اجراي حفاظت كاتدي

۲۸- فايل word نمونه طراحي و محاسبات حفاظت كاتدي تانك خط لوله بستر چاهي ريبوني و بستر سطحي

۲۹- كتابها و جزوه هاي pdf و پاورپوينت PPT حفاظت كاتديك بتن و كتب و جزوه هاي مهم مانند nace coure سطح ۱ ۲ ۳ ۴ و كتاب peabody و .

۳۰-مررور يك طراحي كامل آند فداشوند و يك طراحي بستر چاهي و توضيح كليه موارد طراحي بر روي فيلم فارسي